Mobiliteit

De studie rond de herinrichting van de N8 om de doorstroming van het openbaar vervoer (en het verkeer in het algemeen) te bevorderen blijven we met argusogen volgen. BLeie blijft haar standpunt op alle mogelijke manieren verdedigen. Concreet houdt ons voorstel het volgende in:

 • De aansluiting van de Vlamingstraat op de N8:
  • Behoud van de rotonde, dit om het keren van vrachtwagens toe te laten.
  • Een rotonde in combinatie met lichten, zodat in het avondlijke piekuur beurtelings verkeer uit alle richtingen op deze rotonde kan toekomen, en dit vooral met het oog op een vlottere doorstroming voor het verkeer komende vanuit de Vlamingstraat.
 • Het zwaar verkeer, komende  vanuit de Vlamingstraat, dient preferentieel naar de opritten van de E403 afgeleid te worden, om zo het kruispunt N8-R8 in Bissegem te ontlasten. Dit kan ofwel:
  • Afgedwongen worden via een verbodsbord om vrachtwagens naar rechts te laten opdraaien bij het verlaten van de Vlamingstraat (verboden + 3.5T, uitgezonderd plaatselijk verkeer)
  • Gestimuleerd worden door de gekende groene richtingsborden te plaatsen aan het einde van de Vlamingstraat: E403/E17 naar links
 • Een bijkomende ontsluiting van het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid via de Moraviestraat.
  • Dit is geen gemakkelijk dossier omdat het een wijziging van een gewestelijk RUP vergt, en omdat het uiteraard niet op applaus zal onthaald worden door de bewoners van deze straat.
  • Om de slaagkans te maximaliseren, lijkt het ons aangewezen om volgende voorwaarde te koppelen aan ons voorstel: de ontsluiting enkel  toelaten voor personenwagens, en niet voor vrachtwagens.  Op deze manier kunnen we de hinder voor de bewoners beperken zonder de toegevoegde waarde voor onze werknemers te ondermijnen.
  • Een herinrichting van het kruispunt Moraviestraat - N8, voornamelijk in het licht van de aansluiting van de geplande ambachtelijke zone Kruiskouter met de N8.

 

Als we instemming krijgen over deze zaken kunnen we voor een algemeen draagvlak zorgen dat ook de andere werken op de N8 ondersteunt, waarvoor we verwijzen naar eerdere communicatie.