HR & Profit

Hier worden de projecten opgevolgd die:

  • ofwel betrekking hebben op het kostenbesparend effect door samen te werken
  • ofwel betrekking hebben op de dienstverlening naar de werknemers, of in het algemeen naar iedereen die werkzaam is op ons bedrijventerrein

 

Onder de noemer HR vallen onder meer volgende activiteiten:

  • Uitdeling gezonde voeding
  • Organisatie van een bedrijvencompetitie

 

Onder de noemer Profit vallen onder meer volgende activiteiten:

  • Gezamenlijk gebruik van de loskade (transport over water)
  • Studie uitwisseling waterstromen
  • Actie strooizout
  • Gezamenlijke opleidingen
  • Gezamenlijke ophaling van afval