Resultaten Vooronderzoek warmtenet

Context

 

Wevelgem-Zuid wordt gerevitaliseerd. Dit brengt infrastructuurwerken met zich mee. Dit ogenblik kan aangegrepen worden om de aanleg van een warmtenet te overwegen: een infrastructuurnetwerk dat (rest)warmte tussen bedrijven uitwisselt. Proceswarmte dat door het ene bedrijf op overschot is (of weggekoeld wordt), kan voor een ander bedrijf nuttig zijn en overgebracht worden a.d.h.v. een warmtenet (buizen met warm water of stoom). Dit kan ook economisch interessant zijn (verkoop van warmte – aankoop goedkope warmte).

 

Hoewel dit concept energetisch aantrekkelijk is, is het niet overal toepasbaar. Aan de hand van een vergadering met de grootste energieverbruikers van Wevelgem-Zuid werd door de POM West-Vlaanderen, Leiedal en het Brusselse energiestudiebureau 3E een eerste inschatting gemaakt of dit opportuun is. Leiedal en de POM West-Vlaanderen toetsten verder de haalbaarheid af.

 

De resultaten in een notendop

 

Afstemming vraag-aanbod van warmte op het bedrijventerrein

  • Op Wevelgem-Zuid bevinden zich een aantal grootverbruikers die goed zijn voor ongeveer 85% van het aardgasverbruik.
  • Alpro staat erg ver in de interne optimalisatie van het warmtebeheer via een nieuwe installatie en WKK, maar kan eventueel beperkt nog restwarmte leveren op lagere temperaturen (65°C tot 90°C).
  • Recticel verbruikt zelf hoofdzakelijk elektriciteit maar kan intern –beperkt- warmte recupereren uit de productieprocessen.
  • Masureel gebruikt veel warmte en koppelt nog geen restwarmte af. Voor de productieprocessen zijn hoofdzakelijk hoge temperaturen nodig (van ca. 90°C tot 180°C ).
  • In Wevelgem-centrum zijn er een aantal gebouwen geschikt als grote warmtevragers (zwembad, openbare gebouwen, scholen…), maar lijkt de afstand te groot voor een rendabel warmtenet.

 

Conclusies

  • Een interne afkoppeling en hergebruik van warmte gaat voor op een warmtenet tussen bedrijven onderling, en hier is nog marge bij sommige bedrijven.
  • Een warmtenet voor alle bedrijven van Wevelgem-Zuid of van Wevelgem-Zuid naar Wevelgem-centrum ligt niet voor de hand. Er is geen “eenvoudige match” tussen restwarmteaanbod en restwarmtevraag. De beschikbare warmte is vooral geschikt voor gebouwverwarming. De economische haalbaarheid hiervan wordt echter niet hoog ingeschat omdat enerzijds de vraag in de onmiddellijke omgeving (Wevelgem-Zuid en Kortrijksesteenweg) te beperkt is en anderzijds de afstand naar grotere warmtevragers (vb. grotere publieke gebouwen) te groot is (te duur).
  • Echter, een onderlinge samenwerking tussen Masureel en Recticel lijkt wel te onderzoeken. Een nieuwe WKK kan voor Recticel de nodige elektriciteit produceren, terwijl Masureel de warmte kan afnemen. Door het volume en de nabijheid lijkt dit technisch zinvol, en voor beide bedrijven kan dit goedkopere energie leveren.