Doelstelling

BLeie vzw kwam tot stand door deelname aan de projectoproep "Bedrijventerreinmanagement" van het Agentschap Ondernemen. Hierin hebben Alpro, Bedrijvencentrum Regio Kortrijk, Demuynck, Power Oil en Recticel de basis gelegd voor een vernieuwend project rond duurzame samenwerkingsvormen tussen de bedrijven op Wevelgem-Zuid. Bij de start van onze vereniging peilden wij bij de bedrijven op Wevelgem-Zuid naar wat bij hen leeft. Hun opmerkingen, verwachtingen, ... werden in kaart gebracht en op basis hiervan destilleerden wij een actieplan voor de eerste jaren. Voor de uitwerking en begeleiding van alle acties in de aanvangperiode 2011-2014 kregen wij de medewerking van onze partners in het project "Bedrijventerreinmanagement" nl. Leiedal, Wevelgem en POM West-Vlaanderen.

 

Waar gaat en staat BLeie voor?

BLeie vzw wilt een meerwaarde creëren voor het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid door de samenwerking tussen de bedrijven te promoten. Concreet zal er gewerkt worden rond onderstaande pijlers, om de doelstelling waar wij voor gaan en staan waar te kunnen maken.

 • Duurzaam bedrijventerrein
  • People
  • Planet
  • Profit
 • “Aantrekkelijk” bedrijventerrein
 • Netwerkend en slagkrachtig bedrijventerrein:
  • elkaar kennen
  • met elkaar communiceren
  • met elkaar werken
  • één stem naar overheden en derden

 

Wat hebben we reeds bereikt?

Alle gerealiseerde acties kan u vinden onder het bedrijventerreinmanagementproject & realisaties. De projecten waaraan we momenteel werken of die tot het vast programma behoren, kan u samen met een uitgebreide beschrijving vinden op de homepage onder "Lopende projecten".

 

Wat is ons Actieplan?

 • Versterken van onze communicatie via website, nieuwsbrieven en mailings
 • Belangenbehartiging
 • Meewerken aan de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein
 • Vrijhouden van ijs en sneeuw bij de bedrijven op en rond Wevelgem-Zuid: samenwerking met één dienstverlener
 • Gezamenlijke ophaling van afval
 • Gezamenlijke opleiding bvb. brandbestrijding & nascholing voor vrachtwagenchauffeur
 • Ken Je Buren
 • Stimuleren van een gezonde levensstijl bij de werknemers
  • Uitdeling gezonde voeding
  • Bedrijvencompetitie
 • Promotie duurzaam woon-werkverkeer