Meldings- en klachtenformulier

BLeie vzw wil een klankbord zijn voor alle ondernemers. Wij luisteren graag naar uw ideeën, suggesties en opmerkingen zodat we onze werking kunnen verbeteren en dynamiseren.