BTM-project of "Bedrijventerreinmanagement op Wevelgem-Zuid" en realisaties

Begin 2010 lanceerde het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid een projectoproep voor bedrijventerreinmanagement. Via de introductie of versterking van bedrijventerreinmanagement wil de Vlaamse Regering op zoveel mogelijk bedrijventerreinen in Vlaanderen diverse verduurzamingsinitiatieven initiëren. Vijf bedrijven op Wevelgem-Zuid (Alpro, Bedrijvencentrum Regio Kortrijk, Demuynck, Power Oil en Recticel) zagen in deze oproep de gedroomde kans om hun ideeën voor Wevelgem-Zuid te kunnen realiseren. Van de oprichting van een bedrijventerreinvereniging tot en met het opstarten van diverse initiatieven rond interbedrijfssamenwerking: al deze ideeën zijn met de hulp van Leiedal gebundeld in het projectvoorstel genaamd "Bedrijventerreinmanagement op Wevelgem-Zuid". Een mooi en waardevol initiatief want het project is op een totaalbedrag van € 289.934 geraamd.

 

Vlaams Minister van Economie Kris Peeters keurde eind januari het voorstel voor Wevelgem-Zuid goed. Hiermee bood de Vlaamse Overheid € 162.363 financiële ondersteuning. Leiedal en de gemeente Wevelgem zorgden voor de cofinanciering. Met deze globale steun kon de nieuwe vereniging BLeie samen met haar partners Leiedal, de gemeente Wevelgem en de

POM West-Vlaanderen in de periode 2011-2014 een groot deel van haar doelstellingen waarmaken en concreet werden heel wat projecten opgezet. Hieronder een overzicht:

 

 1. People
 • Catering-acties
 • Stimuleren van een gezonde levensstijl bij de werknemers
  • Bedrijvencompetitie: Triatlon & Stappen
  • Uitdeling gezonde voeding
 1. Planet
 • Uitwisseling reststromen: studie warmtenet & gezamenlijk gebruik van proceswater
 • Promotie transport over water & gezamenlijk gebruik van de loskade
 • Gezamenlijke afvalophaling
 • Promotie groepsaankoop energie
 • Persluchtlekdetectie
 • Mobiliteit & verkeersveiligheid
  • Pendelfondsdossier ingediend
  • Promotie carpooling & Car free day
  • Aanpak parkeerproblematiek (vrachtwagens) -> parkeerverbod in een gedeelte van de Vlamingstraat
  • Stimuleren van het fietsgebruik met een actie die loopt over een volledig jaar & groepsaankoop elektrische fietsen
  • Verkeersveiligheid: invoering van een snelheidsbeperking van 50 km/u
  • Opvolging studie N8
 1. Profit
 • Diverse opleidingen: brandbestrijding, nascholing vrachtwagenchauffeur
 • Vrijhouden van ijs en sneeuw bij de bedrijven op en rond Wevelgem-Zuid: samenwerking met één dienstverlener
 1. Aantrekkelijk bedrijventerrein
 • Semestriële zwerfvuilactie
 • Plaatsing vuilnisbakken
 • Veiligheid: Camerabewaking & BIN-netwerk
 1. Netwerkend en slagkrachtig bedrijventerrein
 • Oprichting van BLeie vzw
 • Website www.bleie.be & tweemaandelijkse nieuwsbrief
 • Netwerkevents & bedrijfsbezoeken
 • Communicatiepanelen in de straat
 • Overleg met overheden