Bedrijf in de kijker: Recticel kiest resoluut voor duurzame energie en energiebesparing

Recticel Insulation: enorme stap voorwaarts in groene energie

Als fabrikant van isolatie springt Recticel uiteraard ook zelf zeer bewust met energie om. Zo ondernam Recticel Insulation in Wevelgem de voorbije jaren al enkele slimme acties voor groener en efficiënter energieverbruik. De nieuwste, enorme stap voorwaarts heeft alles te maken met zonne-energie. De site zet er steviger dan ooit op in.

 

“Met het Masterplan Duurzame Elektriciteit 2019-2022 wil Recticel Groep zijn energieverbruik verminderen en meer groene stroom produceren. En daar dragen we in Wevelgem maar al te graag aan bij”, vertelt Ellen Demeersseman, milieucoördinator bij Recticel Insulation. Zo drijft de site zijn productie van zonne-energie erg sterk op.

 

Laat de zon maar schijnen

Vandaag liggen er al heel wat zonnepanelen bij Recticel Insulation te schitteren. Maar dat park staat op punt om nog veel groter te worden. “Met ons huidige project zullen we de productie van groene energie op onze site tegen eind 2021 bijna verviervoudigen. Daarvoor wordt momenteel maar liefst 25.000 m² aan bijkomende panelen bij ons geïnstalleerd.”

 

Zo zet Recticel Insulation een grote sprong voorwaarts in zijn energietransitie. In de toekomst wil de site in Wevelgem ongeveer 25% van zijn benodigde energie zelf duurzaam vervaardigen.

 

Ook minder verbruiken

Tegelijkertijd ondernam de Wevelgemse site al meerdere acties om energie efficiënter in te zetten. “Om te beginnen, coachen we onze leidinggevenden goed en stimuleren we onze medewerkers, zodat ze bewust met elektriciteit en gas omspringen”, licht milieucoördinator Ellen Demeersseman toe.

 

“Tegelijk voeren we ons SMART-relightingprogramma uit. We verdelen de productievestiging in zones, met daarin ledverlichting die alleen brandt als iemand in de zone werkt én er niet genoeg daglicht is. Bovendien brengen we het verbruik van perslucht – dat zeer duur is – in kaart, op zoek naar energiebesparingen.”

 

Recticel Insulation produceert dus niet alleen almaar meer groene energie, maar gaat er ook efficiënter dan ooit mee om. “Een aanpak waarvan we vanaf 2022 ten volle vruchten zullen plukken.” En samen met Recticel: het klimaat en onze planeet.