Algemene Vergadering op 22 juni

Wanneer: 
22/06/2021

 

Wij nodigen onze leden graag uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering, die doorgaat op dinsdag 22 juni 2021 van 18u tot 18u30. Omdat een fysieke samenkomst nog steeds niet aanbevolen wordt, zal de Algemene Vergadering digitaal plaatsvinden.

 

Op deze meeting gaan we, naast de behandeling van de formele punten, dieper in op een aantal specifieke acties, projecten, werken en probleempunten (o.m. zwerfvuil, parkeren, doorstroming, veiligheid). U zal de mogelijkheid krijgen om uw feedback te geven op elk van de behandelde punten. Verder geeft de gemeente Wevelgem een korte stand van zaken m.b.t. de geplande heraanleg van het openbaar domein.

 

Voor deze online sessie vragen wij u uw deelname te bevestigen ten laatste op donderdag 17 juni via de website. Wij hopen u alvast online te kunnen begroeten!

 

Elk ingeschreven bedrijf aan de Algemene Vergadering ontvangt een attentie! Hopelijk vormt dit een mooi alternatief voor de gebruikelijke receptie. Deze aangeboden attentie ontvangt u op 22 juni - in de loop van de namiddag - op het adres van het bedrijf.